02 Oct, 2021

2021 ITA Sprint Triathlon National Championships : Elite Men

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Michele Sarzilla 1988 country flag ITA 4 00:51:31 00:09:51 00:01:22 00:23:52 00:01:17 00:15:09
2 Gianluca Pozzatti 1993 country flag ITA 2 00:51:39 00:09:51 00:01:22 00:23:53 00:01:18 00:15:15
3 Alessio Crociani 2001 country flag ITA 1 00:51:44 00:09:35 00:01:22 00:24:07 00:01:17 00:15:23
4 Delian Stateff 1994 country flag ITA 13 00:51:57 00:09:55 00:01:18 00:23:51 00:01:17 00:15:36
5 Nicola Azzano 1997 country flag ITA 7 00:52:07 00:09:55 00:01:18 00:23:52 00:01:18 00:15:44
6 Alessandro De Angelis 2001 country flag ITA 22 00:52:17 00:09:55 00:01:21 00:23:49 00:01:18 00:15:54
7 Nicolò Strada 2000 country flag ITA 5 00:52:23 00:09:51 00:01:24 00:23:50 00:01:17 00:16:01
8 Gregory Barnaby 1991 country flag ITA 14 00:52:47 00:10:10 00:01:28 00:24:23 00:01:22 00:15:24
9 Sergiy Polikarpenko 1998 country flag ITA 20 00:52:50 00:10:03 00:01:25 00:24:36 00:01:23 00:15:23
10 Michele Bortolamedi 2001 country flag ITA 6 00:52:51 00:09:51 00:01:26 00:23:50 00:01:23 00:16:21
11 Samuele Angelini 1999 country flag ITA 19 00:52:53 00:10:04 00:01:21 00:24:38 00:01:29 00:15:21
12 Franco Pesavento 1997 country flag ITA 10 00:53:06 00:10:09 00:01:25 00:24:26 00:01:18 00:15:48
13 Davide Uccellari 1991 country flag ITA 9 00:53:20 00:10:11 00:01:28 00:24:23 00:01:23 00:15:55
14 Federico Pagotto 1998 country flag ITA 23 00:53:26 00:10:22 00:01:28 00:24:14 00:01:25 00:15:57
15 Matthias Steinwandter 1993 country flag ITA 3 00:53:31 00:10:23 00:01:26 00:24:14 00:01:24 00:16:04
16 Giulio Pugliese 1993 country flag ITA 30 00:53:35 00:10:19 00:01:26 00:24:19 00:01:25 00:16:06
17 Davide Ingrilli 2000 country flag ITA 12 00:53:42 00:10:00 00:01:22 00:24:41 00:01:21 00:16:18
18 Stefano Micotti 1997 country flag ITA 39 00:53:46 00:10:28 00:01:28 00:24:07 00:01:27 00:16:16
19 Dario Chitti 1993 country flag ITA 21 00:53:51 00:10:12 00:01:24 00:24:24 00:01:25 00:16:26
20 Luca Bruni 2001 country flag ITA 43 00:53:54 00:10:12 00:01:41 00:25:00 00:00:40 00:16:21
21 Matteo Carlo Perri 2000 country flag ITA 55 00:53:57 00:10:07 00:01:37 00:24:20 00:01:32 00:16:21
22 Valerio Cattabriga 1997 country flag ITA 51 00:54:06 00:10:24 00:01:29 00:24:12 00:01:28 00:16:33
23 Valerio Patanè 1992 country flag ITA 26 00:54:07 00:10:06 00:01:31 00:24:30 00:01:22 00:16:38
24 Francesco Gazzina 2002 country flag ITA 29 00:54:11 00:09:56 00:01:27 00:24:41 00:01:40 00:16:27
25 Diego Luca Boraschi 1998 country flag ITA 49 00:54:15 00:10:38 00:01:25 00:25:04 00:01:41 00:15:27

Incomplete results