28 Sep, 2019

2019 ITA Sprint Triathlon National Championships : Elite Women

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Alessia Orla 1992 {athlete_nat} ITA 1016 00:59:59 00:13:26 00:00:42 00:27:34 00:00:38 00:17:39
2 Luisa Iogna-Prat 1995 {athlete_nat} ITA 1015 01:00:07 00:13:33 00:00:44 00:27:25 00:00:41 00:17:44
3 Costanza Arpinelli 2000 {athlete_nat} ITA 1004 01:00:15 00:14:14 00:00:41 00:27:48 00:00:38 00:16:54
4 Myral Greco 2003 {athlete_nat} ITA 1013 01:00:18 00:13:58 00:00:40 00:28:07 00:00:40 00:16:53
5 Giorgia Priarone 1992 {athlete_nat} ITA 1001 01:00:19 00:14:24 00:00:44 00:27:32 00:00:40 00:16:59
6 Sharon Spimi 1997 {athlete_nat} ITA 1028 01:00:44 00:13:30 00:00:41 00:27:32 00:00:38 00:18:23
7 Sara Papais 1994 {athlete_nat} ITA 1003 01:00:53 00:14:02 00:00:41 00:28:04 00:00:43 00:17:23
8 Federica Parodi 1996 {athlete_nat} ITA 1006 01:00:59 00:13:57 00:00:38 00:28:08 00:00:42 00:17:34
9 Alessandra Tamburri 1996 {athlete_nat} ITA 1005 01:01:05 00:13:31 00:00:46 00:28:26 00:00:43 00:17:39
10 Angelica Prestia 2002 {athlete_nat} ITA 1019 01:01:18 00:13:31 00:00:42 00:27:30 00:00:39 00:18:56
11 Carlotta Bonacina 1999 {athlete_nat} ITA 1017 01:01:24 00:13:33 00:00:45 00:28:26 00:00:41 00:17:59
12 Lisa Schanung 1993 {athlete_nat} ITA 1021 01:01:30 00:14:05 00:00:42 00:27:54 00:00:43 00:18:06
13 Lilli Gelmini 1994 {athlete_nat} ITA 1012 01:01:32 00:13:55 00:00:42 00:28:05 00:00:43 00:18:07
14 Tania Molinari 1998 {athlete_nat} ITA 1014 01:01:39 00:14:14 00:00:40 00:27:52 00:00:42 00:18:11
15 Chiara Magrini 1999 {athlete_nat} ITA 1011 01:01:51 00:13:30 00:00:45 00:27:28 00:00:39 00:19:29

Only top 15 athletes are shown