12 Sep, 2020

2020 ITA Aquathlon National Championships : Elite Women

Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Run T1 Swim T2 Run
1 Beatrice Mallozzi 2000 country flag ITA 202 00:32:17 00:07:58 00:00:35 00:14:07 00:00:30 00:09:07
2 Bianca Seregni 2000 country flag ITA 203 00:32:25 00:08:29 00:00:32 00:13:22 00:00:38 00:09:24
3 Costanza Arpinelli 2000 country flag ITA 206 00:33:11 00:08:06 00:00:33 00:14:55 00:00:36 00:09:01
4 Asia Mercatelli 2000 country flag ITA 213 00:33:34 00:08:06 00:00:32 00:14:45 00:00:36 00:09:35
5 Myral Greco 2003 country flag ITA 207 00:33:41 00:08:17 00:00:34 00:14:45 00:00:33 00:09:32
6 Nicoletta Santonocito 1999 country flag ITA 210 00:33:49 00:08:20 00:00:34 00:14:47 00:00:36 00:09:32
7 Giada Stegani 2002 country flag ITA 226 00:33:58 00:08:45 00:00:37 00:14:05 00:00:35 00:09:56
8 Elena Maria Petrini 1992 country flag ITA 209 00:33:59 00:08:16 00:00:28 00:14:51 00:00:35 00:09:49
9 Carlotta Bonacina 1999 country flag ITA 208 00:34:14 00:08:16 00:00:30 00:14:49 00:00:34 00:10:05
10 Cristina Ventura 1997 country flag ITA 211 00:34:31 00:08:30 00:00:34 00:14:22 00:00:38 00:10:27
11 Vittoria Bergamini 1996 country flag ITA 215 00:34:45 00:08:56 00:00:35 00:14:11 00:00:38 00:10:25
11 Elisa Terrinoni 2001 country flag ITA 222 00:34:45 00:08:58 00:00:37 00:14:22 00:00:36 00:10:12
13 Bianca Barbesino 2000 country flag ITA 220 00:35:13 00:08:54 00:00:37 00:14:35 00:00:34 00:10:33
14 Chiara Magrini 1999 country flag ITA 214 00:35:21 00:08:54 00:00:33 00:14:45 00:00:38 00:10:31
15 Michela Pozzuoli 1997 country flag ITA 217 00:35:22 00:09:07 00:00:34 00:14:22 00:00:35 00:10:44

Only top 15 athletes are shown