2016 ITU World Triathlon Grand Final Cozumel : 65-69 Female AG Sprint

Start Nº Name Given Name Family Name Year of Birth Country
1274 Lee, Jane Jane Lee 1950 {athlete_nat} NZL
1275 Baker, Joy Joy Baker 1951 {athlete_nat} NZL
1276 Kostner, Barbara Barbara Kostner 1948 {athlete_nat} USA
1278 Danahy, Holly Holly Danahy 1949 {athlete_nat} USA
1279 Wallin, Kay Kay Wallin 1950 {athlete_nat} USA
1281 Hays, Nancy Nancy Hays 1948 {athlete_nat} USA
1282 Hamilton, Ruth Ruth Hamilton 1947 {athlete_nat} USA
1283 King, Ruth Ruth King 1951 {athlete_nat} USA
1284 Billinness, Jan Jan Billinness 1949 {athlete_nat} AUS
1285 Becker, Penny Penny Becker 1948 {athlete_nat} AUS
1286 Wallace, Sally Sally Wallace 1950 {athlete_nat} AUS
1287 Hokumura, Carmencita Carmencita Hokumura 1950 {athlete_nat} BRA
1288 Dockery, Anne Anne Dockery 1948 {athlete_nat} GBR
1289 Clarke, Carol Carol Clarke 1950 {athlete_nat} GBR
1290 Williams, Catherine Catherine Williams 1949 {athlete_nat} GBR
1291 Sleight, Christine Christine Sleight 1949 {athlete_nat} GBR
1292 Graves, Jeanette Sue Jeanette Sue Graves 1949 {athlete_nat} GBR
1293 Villasuso Perez, Luz Maria Luz Maria Villasuso Perez 1950 {athlete_nat} MEX