2019 Daman World Triathlon Mixed Relay Series Abu Dhabi : Mixed Relay

Start Nº Name Given Name Family Name Year of Birth Country
1 Australia, Team I Team I Australia {athlete_nat} AUS
2 United States, Team I Team I United States {athlete_nat} USA
3 France, Team I Team I France {athlete_nat} FRA
4 Great Britain, Team I Team I Great Britain {athlete_nat} GBR
5 New Zealand, Team I Team I New Zealand {athlete_nat} NZL
6 Netherlands, Team I Team I Netherlands {athlete_nat} NED
7 Switzerland, Team I Team I Switzerland {athlete_nat} SUI
8 Japan, Team I Team I Japan {athlete_nat} JPN
9 Germany, Team I Team I Germany {athlete_nat} GER
10 Canada, Team I Team I Canada {athlete_nat} CAN
11 Italy, Team I Team I Italy {athlete_nat} ITA
12 Belgium, Team I Team I Belgium {athlete_nat} BEL
14 Hungary, Team I Team I Hungary {athlete_nat} HUN
15 Denmark, Team I Team I Denmark {athlete_nat} DEN
16 Portugal, Team I Team I Portugal {athlete_nat} POR
17 Spain, Team I Team I Spain {athlete_nat} ESP
18 Mexico, Team I Team I Mexico {athlete_nat} MEX
19 Russia, Team I Team I Russia {athlete_nat} RUS
20 Austria, Team I Team I Austria {athlete_nat} AUT
21 Brazil, Team I Team I Brazil {athlete_nat} BRA
22 South Africa, Team I Team I South Africa {athlete_nat} RSA
23 Hong Kong, China, Team I Team I Hong Kong, China {athlete_nat} HKG